خرید داخلی

 اطلاعات پایه خرید

 • استفاده از اطلاعات شناسنامه کالا (مرتبط با سیستم انبار و قابلیت تعریف اقلام اطلاعاتی مورد نیاز توسط واحد تدارکات)
 • تعریف ویژگی های خاص کالا مورد نظر واحد تدارکات و بر اساس نیازهای خاص هر صنعت
 • تعریف نقطه سفارش، دوره تدارک، حداقل و حداکثر موجودی، میزان بهینه سفارش، نحوه تامین
 • اطلاعات فروشندگان

 

فرایندهای خرید

 • ثبت و پیگیری درخواست های خرید
 • صدور خودکار درخواست خرید بر اساس نقطه سفارش
 • صدور درخواست خرید بر اساس درخواست کالا از انبار
 • ثبت و پیگیری سفارش خرید
 • ثبت چندین استعلام بها برای یک درخواست خرید و گزارش مقایسه ای
 • ثبت اعلامیه ورود کالا
 • ثبت فاکتور های خرید
 • ثبت دستی و خودکاراضافات و کسورات
 • پوشش کامل ارزش افزوده
 • صدور سند خودکار حسابداری خرید
 • ثبت کلیه هزینه های خرید و محاسبه بهای تمام شده خرید
 • اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرایند

 

فرایند ارزیابی تامین کنندگان

 • اطلاعات تامین کنندگان
 • تعریف ادوار ارزیابی
 • تعریف معیارهای ارزیابی
 • تعریف سطوح ارزیابی
 • تعریف ارزیاب های فرآیند ارزیابی
 • گزارش گیری امتیازات تعریف کنندگان
 • گزارش گیری از عملکرد تامین کنندگان با توجه به اطلاعات واقعی فرآیندهای خرید
 • اعمال نتایج ارزیابی به منظور رتبه بندی تامین کنندگان

خروجی ها

 • ارائه گزارش فصلی خرید
 • ساخت فایل الکترونیکی ماده 169 خرید
 • انواع گزارش‌هایی مقداری و ریالی خرید به تفکیک کالا و تامین کننده ها
 • گزارش‌های‌ پیگیری از تمام مراحل خرید تا مرحله اقدام
 • گزارش بررسی وضعیت درخواست خرید

سفارشات خرید خارجی

 اطلاعات  سفارش خرید خارجی

 • استفاده از اطلاعات شناسنامه کالا (مرتبط با سیستم انبار و قابلیت تعریف اقلام اطلاعاتی مورد نیاز )
 • شماره درخواست خرید و تاریخ آن
 • شماره سفارش خرید/ شرکت فروشنده ( تامین کننده )/ کشور سازنده و مبداء حمل
 • نحوه خرید اعتباری: دیداری/ یوزانس / نقدی ارزی / نقدی ریالی / مجانی
 • پروفرما : شماره پروفرما / تاریخ پروفرما / مبلغ پروفرما / نوع ارز / اینکوترمز
 • ثبت سفارش و بیمه : شماره ثبت سفارش و تاریخ آن (ریالی) / هزینه ثبت سفارش / شماره بیمه نامه / تعداد الحاقیه ها / هزینه حق بیمه (ریالی)
 • گشایش اعتبار : شماره اعتبار /مبلغ کل اعتبار و نوع ارز/هزینه FOB/FCA / هزینه CFR/CPT / تاریخ گشایش اعتبار / تاریخ معامله اسناد / تاریخ سر رسید / مدت یوزانس / بانک گشایش کننده / بانک کارگزار / تاریخ انقضای اعتبار / هزینه های گشایش اعتبار / مبلغ ریالی و ارزی پیش پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی میان پرداخت و درصد و تاریخ آن / مبلغ ریالی و ارزی سر رسید و تاریخ آن
 • مشخصات بسته بندی کالا : وسیله حمل /وزن ناخالص /کل تعداد بسته ها/ تعداد کانتینر / کامیون/ شماره بارنامه/ شماره Packing List/تاریخ Packing List
 • Invoice (فاکتور) شماره فاکتور/ تاریخ فاکتور/ مبلغ فاکتور و نوع ارز
 • مشخصات حمل/ تعداد پارت های حمل/ شرکت حمل کننده/ وسیله حمل/ هزینه حمل بین المللی (هرکانتینر)/ هزینه حمل داخلی برگشت هر کانتینر/ هزینه دموراژ/ کل هزینه های حمل (شماره صورتحساب حمل و تاریخ آن )
 • مشخصات بازرسی/ شرکت بازرس/ هزینه بازرسی
 • ضمانتنامه و معافیت/ هزینه اعمال معافیت/ مبلغ معافیت (ریال)/ شماره ضمانت نامه/ تاریخ ضمانتنامه/ سر رسید ضمانتنامه/ مبلغ ضمانتنامه/ بانک
 • اطلاعات ترخیص/ تعرفه/ گمرک مقصد/ درصد حقوق ورودی/ مبلغ حقوق ورودی کل/ ترخیص کار/ کل هزینه های ترخیص و شماره صورتحساب ترخیص و تاریخ آن/ شماره مجوز/ شماره پروانه/ شماره کوتاژ/ شماره پته و شماره رسید انبار

 

فرایندها ی سفارش خرید خارجی

 • محاسبات تمامی عملیات مربوط به هر سفارش بطور خودکار
 • صدور فرم ثبت سفارش بصورت خودکار

خروجی ها

 • گزارشگیری از کلیه مراحل فرایند از شروع فعالیت پروفرما و گشایش اعتبار تا مرحله ترخیص کالا بنا به درخواست کاربر
 • انواع گزارش‌های مقداری و ریالی خرید به تفکیک کالا و اعتبار
 • تولید گزارش‌های پیگیری از تمام مراحل خرید خارجی با امکان اعمال فیلترهای مختلف بسته به نیاز کاربر

 

خرید خدمات پیمانکاری

این سیستم امکان خرید خدمات پیمکانکاری در شرکتهای تولیدی را فراهم مینماید. در این فرایند ، کنترل موجودی مواد اولیه نزد پیمانکار و کنترل میزان مصرف مواد با توجه به اطلاعات مهندسی مندج در قرارداد پیمانکاری را به دقت انجام میدهد. جزئیات قابلیتهای این سیستم عبارتند از :

اطلاعات پایه

 • شناسنامه کالا (مرتبط با سیستم انبار و قابلیت تعریف اقلام اطلاعاتی مورد نیاز توسط واحد تدارکات)
 • اطلاعات مهندسی (BOM ارسالی) برای محصولاتی که توسط پیمانکار تولید می شوند
 • تعریف کالاهای جایگزین برای اقلام BOM

فرایندهای خرید خدمات پیمانکاری

 • ثبت درخواست خرید برای محصولاتی که توسط پیمانکار تولید می شوند.
 • ثبت و پیگیری سفارش خرید
 • ثبت اعلامیه ورود کالا
 • ثبت فاکتور های خرید خدمات
 • ثبت دستی و خودکاراضافات و کسورات
 • نرخ گذاری خودکار رسید های انبار بر اساس ارزش مواد مصرفی در قطعات ساخته شده و هزینه دستمزدپیمانکار برای ساخت
 • اتصال online به سیستمهای حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداختها و پیش پرداختها و سایر اجزای فرایند
 • کنترل مواد ارسالی در انبار مجازی پیمانکار و ضایعات تولیدی
 • صدور تراکنش های خودکار در انبار مجازی پیمانکار
 • ارتباط با سیستم کنترل کیفی و کنترل کیفی اقلام ورودی
 • ارتباط با سیستم برنامه ریزی مواد و برنامه ریزی تامین مواد اولیه مورد نیاز و سفارش گذاری محصولات پیمانکاری
 • ارتباط با سیستم بهای تمام شده و تحلیل بهای تمام شده و سودآوری محصولاتی که در داخل شرکت تولید می شوند و یا توسط پیمانکار تولید می شوند.

خروجی ها

 • گزارش بررسی وضعیت درخواست خرید
 • گزارش‌های مقداری و ریالی خرید خدمات پیمانکاری به تفکیک کالا و پیمانکار
 • گزارش‌های‌ پیگیری از تمام مراحل فرایند

فروش و مشتریان

چارچوب كلي اين سيستم شامل عمليات دريافت، نگهداري،پردازش وگزارشدهي فعاليتهاي فروش شركت ،از مرحله استعلام مشتريان، پاسخ به استعلام و انعقاد قرارداد،تنظيم الحاقيه قرارداد ، كنترل پيش دريافتها و وضعيت حساب مشتريان ، ميزان فروش محصولات  و كنترل محصولات تحويلي و باقيمانده پرداخت مشتريان و حسابداري فروش وثبت سند حسابداري مالي شركت مي باشد.

اطلاعات پایه

 • بانک اطلاعاتی مشتریان
  • اطلاعات کامل مشتری ( اطلاعات هویتی ، اطلاعات تجاری، اطلاعات تماس ، اطلاعات مورد نیاز دارایی و .. )
  • کدینگ مشترک با امور مالی
  • تفکیک مشتریان بر اساس نوع ( نوع صنعت و … )
  • وضعیت اعتباری مشتری و ایجاد لیست سیاه مشتریان
 • اطلاعات کامل محصولات
 • ویژگی های اختصاصی محصول
 • دو واحد مجزا برای هر محصول با امکان تبدیل
 • تصویر و مستندات فنی محصول
 • گروه بندی درختی محصولات
 • غیر فعال سازی محصول
 • کد گذاری محصول بر اساس نظام اختصاصی مشتری ( بر اساس اطلاعات ماهوی کالا)
 • پیشنهاد کد توسط سیستم بر اساس ویژگی های محصول و طبقه بندی محصول

فرایندهای فروش

 • برنامه ریزی فروش بر اسا س سفارش های باز قطعی و غیر قطعی با در نظر گرفتن موجودی های مواد و ظرفیت آزاد منابع
 • فروش محصول با امکان اختصاصی سازی ( ثبت درخواست مشتری ، صدور پیش فاکتور، خلاصه قرارداد، مراحل تایید توسط کارشناس فروش، سرپرست و مدیر فروش تا ثبت سفارش قطعی )
 • ثبت درخواست مشتری
 • تعیین سقف اعتباری مشتری
 • کنترل سقف اعتبار توسط سیستم هنگام صدور حواله و ارسال و .
 • شناسایی روشهای پرداخت ( نقدی / اعتباری/ مدت دار و … )
 • محاسبه زمان تقریبی تحویل سفارش
 • رزرو کالا و کنترل موجودی قابل فروش
 • برگشت ار فروش ( مجوز برگشت، رسید کالا توسط انبار و ثبت فاکتور برگشت از فروش و تاییدات مربوطه )
 • محاسبات اضافات،  تخفیفات و سایر کسورات
 • صدور فاکتور فروش با انواع تخفیفات و اضافات و کسورات فاکتور
 • محاسبات کامل ارزش افزوده
 • ثبت سفارش تولید

خروجی ها

 • تفکیک موجودی فیزیکی و موجودی قابل فروش
 • موجودی فیزیکی انبار محصول
 • صورت وضعیت ارزش افزوده
 • فایل الکترونیکی ماده 169 ( گزارش خرید و فروش فصل )
 •  حواله های فاکتور نشده

 

مدیریت پیمانها و قراردادها

این سیستم وظیفه مدیریت پیمانکاران و قراردادهای مربوطه را بعهده دارد. کلیه امور از قبیل روابط مالی و حسابهای فیمابین ، تحویل و تحول قطعات ، صورت وضعیت ها ، …… پایش میگردد.

اطلاعات پایه

 • اطلاعات پیمانکاران
 • اطلاعات قرارداد ها و پیمانها
 • صورت وضعیت ها
 • قطعات

فرایندها

 • پایش قرارداد های مربوط به پیمانکاران
 • تطبیق صورت وضعیت ها با قرارداد ها
 • پایش پرداختهای انجام شده به پیمانکاران براساس قرارداد
 • لحاظ کردن قطعات تحویلی حین پروژه به پیمانکاران در صورت وضعیت ها
 • ایجاد یکپارچگی فرایندهای مالی و عملیاتی با مدیریت قراردادها

 

مدیریت موجودی و انبارها

در سيستم  انباراطلاعات اقلام كليه انبارها شامل مواد اوليه ، قطعات يدكي ، لوازم و ابزار مصرفي و محصولات نهائي به تفكيك كد كالا و با توجه به گروهبندي آنها ثبت و نگهداري مي شود. اطلاعات اسناد انبار از قبيل انواع اسناد مربوط به اقلام وارده به انبار و انواع اسناد مربوط به اقلام صادره از انبار ، بصورت روزانه به سيستم تغذيه گرديده و مبناي بهنگام سازي  ميزان گردش و موجودي اقلام انبار ها توسط سيستم قرار مي گيرند.  كليه اطلاعات مقداري سيستم بصورت لحظه اي و در هر مقطع زماني قابل دسترسي و گزارشگيري مي باشد و بعبارت ديگر ، كاربران سيستم قادر خواهند بود آخرين اطلاعات و گزارشات مقداري سيستم را بر اساس آخرين اسناد روزانه وارده به سيستم مشاهده نمايند.

اطلاعات پایه 

 • طبقه بندی کالا
 • گروه بندی کالا بصورت درختی
 • امکان کدگذاری و شناسایی خصوصیات کالا ( رنگ، ضخامت، سایز و … )
 • تعریف خصوصیات برای کالا و خصوصیات خاص هر طبقه
 • کدگذاری کالا و پیشنهاد کد توسط سیستم بر اساس خصوصیات کالا (کدگذاری هوشمند)
 • اطلاعات پایه کالا ( کد کالا، نام کالا، مشخصه فنی، نقطه سفارش، حداقل موجودی، حداکثر موجودی، میزان بهینه سفارش، دوره تدارک کالا و … )
 • امکان تعریف واحد شمارش اول و دوم برای هر کالا و تعریف رابطه آن دو به صورت همبسته (نسبت ثابت) و غیر همبسته (نسبت متغیر)
 • محل استقرار کالا
 • تعریف انبارها

فرایندهای انبار

 • فرایند شروع سیستم انبار
 • فرایند درخواست کالا از انبار
  • ثبت درخواست کالا با شناسایی درخواست کننده و مرکز هزینه ( واحد متقاضی )
  • تایید درخواست بر اساس سلسله مراتب سازمانی
  • تحویل کالا بر اساس درخواست
  • تبدیل درخواست کالا به درخواست خرید در صورت نیاز
  • صدور درخواست خرید برای کالاهای زیر نقطه سفارش
 • فرایند ورود کالا
  • رسید کالا ی خریداری
  • رسید موقت کالا و تایید ( مرتبط با فرایند کنترل کیفیت )
  • برگشت کالای امانی مانزد دیگران
 • فرایند خروج کالا
  • مصرف مواد اولیه
  • مصرف قطعات یدکی و ملزومات مصرفی
  • حواله برگشت کالای امانی دیگران
  • تحویل کالاهای اموالی به بهره بردار
 • فرایند تغییر کد کالا( مورد استفاده در مواقع بازنگری و اصلاح کدینگ کالا )
 • فرایند انبارگردانی ( تولید تگ انبارگردانی، ثبت شمارش اول و دوم و سوم کالا ، تهیه لیست مغایرت انبارگردانی و تولید خودکار رسید مازاد و حواله کسر انبارگردانی )
 • ثبت اطلاعات حمل در ورود و خروج کالا
 • فرایند غیر فعال کردن کد کالا
 • فرایند بستن انبار و نقل به سال بعد
 • تعیین کامل سطوح دسترسی کاربران ( دسترسی کاربر به انبار، طبقه کالا و عملیات مربوطه )
 • امکان پیوست مستندات برای هر کالا ( عکس، نقشه فنی و … )

سیستم شناسایی بچ در انبار

 • شناسایی و ردگیری بج و اطلاعات مربوطه شامل سازنده، تاریخ تولید و تاریخ انقضا و کنترل موجودی بر اساس تاریخ انقضا ، موجودی و کاردکس کالا بر اساس شماره بچ

سیستم شناسایی سریال کالا در انبار

 • شناسایی و ردگیری سریال کالا شامل تولید شماره سریال واحد به ازای هر کالا و ثبت شماره سریال در کلیه ورودی ها و خروجی های کالا و کنترل هر سریال کالا

حسابداری انبار

 • نرخ‌گذاری رسیدها به صورت دستی، یا سند مرجع (بر اساس فاکتور / تحویل دیگر) یا استاندارد
 • نرخ‌گذاری حواله ها به صورت خودکار
 • محاسبات انبار به روشهای میانگین و FIFO و LIFO و استاتدارد
 • صدور تمامی اسناد انبار به صورت خودکار
 • تعدیل نرخ رسید های خرید به طور مکرر
 • شناسائی و محاسبه خودکار تعدیلات ریالی مصرف
 • ارزیابی براوردی وتعدیلات مربوطه و صدور اسناد تعدیل به صورت خودکار

گزارش ها

 • گزارش درخواست های تحویل شده و گزارش درخواست های تحویل نشده
 • گزارش کالای امانی نزد دیگران
 • گزارش کالای امانی دیگران نزد ما
 • تهیه گزارش‌های موجودی و کاردکس کالا
 •  مرور موجودی و کاردکس مقداری  و ریالی کالا
 • گزارش کامل مشخصات کالا
 • گزارش رسید و تحویلهای فاقد نرخ
 • گزارش گردش انبار
 • گزارش جامع رسید و تحویلها
 • انواع گزارش‌های مقداری و ریالی گردش کالا و آنالیز گردش کالا در سطح شرکت