بهای تمام شده واقعی تولیدات

این بخش محاسبات بهاي تمام شده محصولات و نیمه ساخته ها و ضایعات غیر عادی را براساس استانداردهای تعريف شده درمهندسی محصول و با استفاده از اطلاعات عمليات واقعي ، شامل هزینه های واقعی ثبت شده در مراکز هزینه ،گزارشات تولید و مصارف واقعی مواد از انبار به انجام مي‌رساند. بهاي تمام شده در مراکز مختلف به تفکیک مواد، دستمزد و سربار محاسبه شده و انحرافات مصارف مواد و دستمزد و سربار محاسبه می گردد. روش محاسبه، روش هزینه یابی مرحله ای می باشد که به صورت مرحله به مرحله بر اساس مراحل تولید هر محصول و نیمه ساخته ، قیمت هر مرحله را محاسبه کرده و در نهایت قیمت تمام شده محصول ساخته  شده را ارائه می نماید.

بهای تمام شده برآوردی

این بخش بهای تمام شده برآوردی ، بر اساس داده های قابل پیش بینی و قابل بودجه ریزی را  با توجه به پارامترهای مختلف تأثیرگذار در آن  که از قبل شناسایی شده اند، محاسبه می کند . تاثیر یا عدم تاثیر قسمتی از هزینه های دستمزد و سربار، تغییر در آمار تولید و اثر آن روی بهای تمام شده ، تغییر ظرفیت واحدهای تولیدی و بررسی انحرافات ظرفیت ، تغییر در اطلاعات مهندسی محصول، تغییر در قیمت مواد اولیه،  تأثیرات تغییرنرخ ارز و … نمونه هایی هستند که بررسی نتایج هریک از آنها در بهای تمام شده به منظور قیمت گذاری مناسب و رقابتی  ، مورد توجه مدیران سازمان است.

برای انجام محاسبات بهای تمام شده برآوردی  ، دراختیار داشتن روش و فرمول ساخت محصول  الزامی است.

بودجه عملیاتی

در این بخش اطلاعات بودجه عملیاتی شامل بودجه عناصر هزینه در مراکز هزینه و میزان ظرفیت هر مرکز بر حسب فعالیتهای آن مرکز پیش بینی و درج می گردد. استفاده از بودجه دوره های قبل یا اطلاعات واقعی دوره های قبل بعنوان مبنای تهیه بودجه جاری ، با اعمال پارامترهای افزایش یا کاهش ، امکان پذیر می باشد.

داشبورد مدیریت

تمامی سیستمهایی که در سازمان شما مورد استفاده قرار  می گیرد، مانند سیستم مالی و اداری، خردی و تدارکات، تولید، فروش و … وظیفه تولید و ذخیره اطلاعات و پردازش اطلاعات را برعهده دارند. اما در نهایت آنچه برای مدیران به منظور مانیتور کردن سازمان و تصمیم گیری های مهم به کار می آید، داشبوردی است که بتوانند با یک نگاه و در کمترین زمان به نمودارها، گزارشات و روند حرکت سازمان خود اشراف داشته باشند و آن را کنترل نمایند.

ویژگیهای ماژول مدیریت بهای تمام شده

 • یکپارچگی با ERP سند پرداز و سایر ماژولهای آن از جمله انبار، حسابداری انبار، حسابداری مالی و تولید
 • قابلیت استفاده مستقل و جدا از ERP سند پردازو امکان دریافت اطلاعات ورودی از سایر سیستمها
 • امکان محاسبه قیمت با سناریوهای مختلف محاسباتی برای ذینفعان متفاوت با انتظارات متفاوت مانند مدیران و حسابرسان
 • تونایی تخصیص مستقیم تمام یا قسمتی از هزینه های مشخص  به یک یا گروهی از محصولات مورد نظر
 • قابلیت تفکیک اجزای بهای تمام شده محصولات و نیمه ساخته ها به مواد ، دستمزد و 10 عامل سرباری مختلف مثل انرژی ، تعمیر و نگهداری ، گاز  و …
 • قابلیت تخصیص مستقیم مواد به محصولات تولیدی (علاوه بر امکان تخصیص از طریق مراکز هزینه تولیدی)
 • شناسایی صحیح عناصر هزینه ( معین های هزینه ای دخیل در بهای تمام شده محصولات )
 • شناسایی صحیح مراکز هزینه مختلف مانند مراکز هزینه خدماتی ، پشتیبانی تولیدی، تولیدی، فروش  و اداری
 • ارائه مدلهای مختلف هزینه یابی ( تعیین محل وقوع دقیق هزینه ها ) جهت اجرای فرایند تسهیم و تخصیص هزینه ها از مراکز غیر تولیدی به مراکز تولیدی و محصولات
 • استفاده از اطلاعات ساختار مهندسی محصولات و نیمه ساخته ها در سيستم برنامه ریزی و کنترل تولید
 • استفاده از اطلاعات توليد ، ضایعات (عادی و غیر عادی) ، برگشت به خط طي دوره (دوباره کاری)
 • استفاده از اطلاعات مقداری و ریالی مصارف واقعي مواد و نیمه ساخته ها با در نظر گرفتن تعدیلات ریالی
 • استفاده از اطلاعات اول دوره و پایان دوره محصولات و نیمه ساخته ها از سیستم انبار و حسابداری انبار
 • استفاده از اطلاعات کار در جریان ساخت اول دوره و پایان دوره از سیستم کنترل تولید
 • استخراج ، خلاصه سازی و کنترل صحت کلیه اطلاعات ذکر شده در بندهای قبلی ، از جهت تأثیر آنها در محاسبات بهای تمام شده
 • محاسبه نرخ ميانگين محصولات و نیمه ساخته ها بر اساس روش میانگین هزینه یابی مرحله ای
 • محاسبه نرخهای جذب دستمزد و سربار مراکز تولیدی مربوط به توليدات ، ضايعات ،كار در جريان و دوباره كاري در طي دوره
 • محاسبه مرحله به مرحله قیمت محصولات و نیمه ساخته ها و ارائه گزارشات جامع مربوطه…
 • ریالی کردن رسیدهای تولیدی و سایر گردشهای انبارهای محصول و نیمه ساخته
 • صدور اسناد حسابداري مربوط به جذب هزينه هاي دستمزد و سربار مراكز و قيمت تمام شده توليدات ، ضايعات و کار درجریان ساخت.
 • امکان ارائه انواع گزارشات مدیریتی متنوع و سفارشی