• موسسین شرکت برسام رایان بعضا از دهه هفتاد (70) وارد حوزه پروژه های سیستم های اطلاعاتی و پس از آن پروژه های ERP شدند و برخی بعنوان مدیران اجرایی در حوزه برنامه ریزی و مدیریت صنایع تولیدی فعالیت می نمودند. از دهه هشتاد (80) هر یک از موسسین در مقاطعی وارد شرکت سند پرداز شده و در پروژه های مختلف بصورت تیمی به استقرار و اجرای ERP سندپرداز در صنایع مختلف پرداختند. در طول اجرای پروژه ها همواره موارد مثبت متعددی مد نظر ایشان بود که در قالب وضعیت موجود سازمان و با توجه به سیاست های آن قابل پیاده سازی نبود. بنا بر این، فکر ایجاد یک شرکت جدید که بتوان در قالب آن این ایده ها را اجرایی نمود بتدریج بین این گروه شکل گرفت.
 • شرکت برسام رایان در سال 1398 توسط این گروه متخصص و مجرب در حوزه اجرای پروژه های ERP، تاسیس گردید.
 • آقای مهندس پرویز یوسفی با بیش از 30 سال تجربه فنی و مدیریتی در این حوزه، مسئولیت اجرایی شرکت را بعنوان مدیریت عامل بعهده گرفتند. برخی از نزدیک ترین سوابق حرفه ای ایشان عبارت است از :
  • مدیریت استقرار پروژه ERP-SAP در شرکت ماموت
  • مشاور اجرای حوزه حسابداری مدیریت (SAP- Controlling) در شرکت ایران خودرو
  • مشاور مدیریت طرح جامع ERP در پروژه BPR بخش مالی شرکت ملی نفت ایران
  • مشاور حوزه سیستم ها و روشهای مالی در شرکت ملی گاز ایران
  • مشاور و ناظر اجرای پروژه ERP-SAP در شرکت بارز کردستان
  • مشاور شرکت گل گهر در انتخاب و مذاکرات قرارداد پروژه ERP
  • مدیریت برنامه ریزی و نظارت بر اجرای پروژه های ERP در شرکت مهندسی سندپرداز