انچه به طور مشخص وجه تمایز ما نسبت به سایر ارائه کنندگان ERP است ، در اختیار داشتن  سیستم فرايندي سندپرداز(S-ERP)، يک سيستم اطلاعاتي قابل تغيير و قابل تنظيم است که اطلاعات و فرايندهاي مبتني بر اطلاعات سازمان را در داخل واحدهاي سازماني و بين آنها و هم‌چنين روابط اين واحدها را با خارج سازمان، يکپارچه مي‌کند. این سیستم  مجهز به ابزاري به نام فرايندسازخودکار (Auto-Process-Builder)  مي‌باشد که طراح ارشد سيستم را قادر مي‌نمايد با ترسيم فرايندها، يک سيستم اطلاعاتي متناسب با نيازهاي سازمان را آماده سازد.  ويژگيهاي شاخص اين سيستم  به اجمال عبارتند از فرآيندگرايي، تغییرپذیری ، یکپارچگی و سازگاری اطلاعات و فرایندها ، توسعه پذیری ، فراگیری ، اتصال پذيري .

نکته قابل توجه اینست که فرايندها در هر سازمان، باید اختصاصاً و متناسب با نيازهاي آن سازمان طراحي شوند (نمي‌توان فرايندها را از يک سازمان به سازمان ديگر نسخه‌برداري کرد) زيرا براي طراحي کارامد فرايندها، مؤلفه‌هاي زيادي بايد مد نظر قرار گيرد، از قبيل ابعاد سازمان، پراکندگي جغرافيايي، فرهنگ سازماني،  منابع تکنولوژيکي، ساختار سازماني،  ميزان رقابتي بودن بازار،  سن سازمان،  استانداردها و … . به عبارت ديگر مهندسي مجدد فرايندها (BPR)، علاوه بر بهبود و استفاده از تجربیات موفق پیشنهادی ، توجه به نیازهای اختصاصي سازمان‌هاست . برخورد گروهي و کليشه‌اي در بازطراحي فرايندها، امري نادرست است و در اکثر موارد عامل بازدارنده در اجرای موفق پروژه میباشد.

نکته حائز اهمیت اینست که کلیه سیستمهایی که توسط سندپرداز ارائه میگردد توسط همین ابزار و با همین تکنیک تولید شده اند . یعنی قابلیتهای نرم افزار و دانش و تجربه کارشناسان ما منجر به تولید سیستمهایی شده است که به شما ارائه میگردد.