فروش و مشتریان

هدف سیستم مدیریت فروش، ارائه روش‌های مختلف فروش است به نحوی که با ایجاد رویه‌های مناسب منجر به افزایش کارایی و اثربخشی و همچنین کاهش هزینه‌های فرایند فروش شود.

با توجه به حجم بالای اطلاعات مورد استفاده در فرایند فروش، به‌کارگیری سیستمی جامع که بتواند علاوه بر مدیریت این اطلاعات، بصورت یکپارچه با دیگر بخش‌های سازمان مانند انبار، تولید و مالی ارتباط مناسبی داشته باشد، اجتناب ناپذیر است.سیستم مدیریت فروش با برقراری ارتباط مستمر با دیگر سیستم ها و حفظ یکپارچگی در سراسر سیستم توانایی مدیریت فرایند فروش و پیاده سازی سیاست‌های سازمان را داراست. علاوه بر این، سیستم مدیریت فروش امکان برنامه‌ریزی و مدیریت فرایندهای فروش در شرکت‌های زیر مجموعه‌ سازمان را داراست.

 
 • ارائه یک ساختار چابک با بهره‌وری بالا و متناسب با نیاز سازمان
 • قابلیت تعریف انواع مدل‌های فروش متناسب با شرایط بازار و گروه محصول
 • انعطاف پذیری قیمت‌ها بر حسب شرایط مکانی و زمانی فروش
 • تعریف اقلام فروش و گروه بندی اقلام فروش
 • تعریف مشتریان و گروه‌بندی آنان
 • تعریف سایت فروش و مراکز فروش
 • تعریف مدل‌های فروش بر روی اقلام فروش شامل مدل‌های قیمت، مدل‌های جایزه، عوامل فاکتور، مدل‌های پرداخت، مدل‌های تحویل
 • تعریف اقلام فروش برای مراکز فروش به همراه مدل‌های فروش اقلام برای مراکز
 • امکان تعریف مدل‌های قیمت (تعیین قیمتهای کف و سقف) برای هر قلم فروش
 • تعریف کارشناسان فروش و مدیران فروش
 • تعریف اقلام فروش تکمیلی و جایگزین
 • امکان تعریف روش‌های گارانتی،انواع فروش، روش‌های تائید پیش فاکتور
 • تعریف اطلاعات بازاریاب‌ها
 • امکان ثبت سفارش مشتریان در سیستم
 • امکان صدور پیش فاکتور برای مشتریان و صدور فاکتور بر اساس پیش فاکتور
 • امکان تعریف انواع مدل‌های فروش جهت کنترل، ایجاد محدودیت و اعمال سیاست‌های فروش و لیست قیمت جداگانه برای هر مدل
 • امکان تعریف مراکز فروش مختلف و گزارش گیری به صورت مجزا از هر کدام
 • امکان تعریف لیست‌های قیمت مختلف به تفکیك مناطق فروش، گروه مشتریان، انواع فروش، مقادیر فروش، بازه‌های زمانی مختلف و ترکیب آن‌ها
 • امکان تعریف و تخصیص عوامل فاکتور ردیفی. به ازای هر قلم از اقلام فروش به صورت مجزا و امکان تعریف و تخصیص عوامل فاکتور جمعی و تعریف نوع افزاینده و کاهنده، تأثیر آن بر روی فی یا تعداد، نمایش یا عدم نمایش در فاکتور
 • امکان مشاهده اعتبار مشتری در هنگام ثبت درخواست فروش
 • امکان تعریف کمیسیون برای شعبات و کارشناسان و مدیران فروش و محاسبه آن
 • نمایش خالص وضعیت اعتبار، پرداخت‌ها و دریافت‌های مشتریان با استفاده از کارت حساب مشتری
 • امکان ثبت تأییدات بر روی اسناد فروش توسط مراجع تأیید کننده به صورت کامال مکانیزه و الکترونیکی
 • صدور سند حسابداری بر اساس فاکتورهای صادره
 • صدور سند فاکتور تسویه حساب قطعی پس از وصول و تأیید صحت ادعای مشتری در تسویه حساب مشتری در حسابداری فروش
 • امکان گزارش گیری‌های متنوع با استفاده از گزارش‌های استاندارد موجود و همچنین با استفاده از ابزار گزارش‌ساز
 

سیستم تدارکات داخلی و خارجی

مدیران بازرگانی برای تامین کالا‌های مورد نیاز سازمان، و به دلیل تنوع قیمت و تعدد منابع تامین کالا نیازمند برنامه‌ریزی و کنترل فرایند خرید هستند. نرم‌افزار تدارکات وظیفه ساماندهی خرید کلا را به عهده دارد و با ثبت کلیه مراحل فرایند خرید، ثبت خودکار اسناد حسابداری مربوطه و در نهایت تهیه گزارش‌های مورد نیاز در این حوزه، اطلاعات به موقع و مناسبی از چگونگی فعالیت‌ها و مراحل خرید در اختیار مدیران قرار می دهد

 • امکان برنامه‌ریزی اقلام خریدنی بر اساس بودجه و محدودیت‌ها موجود
 • تعریف اطلاعات منابع تأمین شامل اطلاعات تأمین کنندگان و گروه اقلام مرتبط با هر تأمین کننده امکان تعریف مأمورین خرید و اختصاص گروه اقلام و تعیین محدوده خرید هر کدام از مأمورین خرید
 • پشتیبانی از انواع روش‌های خرید تنخواه، استعلام عادی، خرید اختصاصی، استعلامی فوری، مناقصه‌ای
 • امکان درج تأمین کننده پیشنهادی برای هر خرید و امکان محدود کردن مأمور خرید به لیست پیشنهادی و یا دادن امکان اضافه کردن تأمین کننده توسط مأمور خرید
 • امکان درج استعلام و پاسخ‌های استعلام دریافتی و مدیریت انتخاب تأمین کننده توسط مأمور خرید و یا مدیر تدارکات بر اساس تنیطمات مربوطه
 • امکان درج پیش فاکتور و فاکتور خرید در سیستم و درج دستور پرداخت در سیستم خرانه‌داری.
 • امکان درج صورت‌خالصه تنخواه به صورت مستقیم در سیستم خرانه‌داری برای یك و یا تعدادی از خریدهای تنخواهی، توسط مأمور خرید
 • امکان درج اطلاعات محموله‌های دریافتی و اطلاعات بارنامه‌ای هر محموله
 • امکان انجام فرآیند اعتبارات شامل درج مصوبات بانکی، سقف اعتبارات به ازای انواع اعتبارات، مدیریت هر اعتبارنامه از ایجاد تا تسویه کامل
 • امکان درج دستور پرداخت برای پیش پرداخت هر اعتبار، مبادله اسناد و توسیه کامل اعتبار نامه
 • امکان مدیریت ترخیص و درج اطلاعات اسناد گمرکی و مدیریت ضمانت نامه‌های گمرکی
 • امکان درج اطلاعات مورد نیاز برای هر پرفرما و اعتبارنامه در خریدهای خارجی از قبیل ثبت سفارش، مجوز، بیمه‌نامه و امکان ثبت نسخه و اصلاحیه بر روی هر کدام

خرید خدمات پیمانکاری

این سیستم امکان خرید خدمات پیمکان‌کاری در شرکت‌های تولیدی را فراهم می‌نماید. در این فرایند، کنترل موجودی مواد اولیه نزد پیمانکار و کنترل میزان مصرف مواد با توجه به اطلاعات مهندسی مندرج در قرارداد پیمان‌کاری را به دقت انجام میدهد.

 
 • ثبت درخواست خرید برای محصولاتی که توسط پیمانکار تولید می شوند
 • ثبت اعلامیه ورود کالا
 • ثبت فاکتور های خرید خدمات
 • نرخ گذاری خودکار رسیدهای انبار بر اساس ارزش مواد مصرفی در قطعات ساخته شده و هزینه دستمزد‌ پیمانکار برای ساخت
 • اتصال online به سیستم‌های حسابداری مالی و دریافت و پرداخت و کنترل همزمان پرداخت‌ها و پیش پرداخت‌ها و سایر اجزای فرایند
 • کنترل مواد ارسالی در انبار مجازی پیمانکار و ضایعات تولیدی
 • صدور تراکنش های خودکار در انبار مجازی پیمانکار
 • ارتباط با سیستم کنترل کیفی و کنترل کیفی اقلام ورودی
 • ارتباط با سیستم برنامه ریزی مواد و برنامه ریزی تامین مواد اولیه مورد نیاز و سفارش گذاری محصولات پیمانکاری
 • ارتباط با سیستم بهای تمام شده و تحلیل بهای تمام شده و سودآوری محصولاتی که در داخل شرکت تولید می شوند و یا توسط پیمانکار تولید می شوند.
 

سیستم مدیریت قراردادها

از آنجائی‌که یکی از اصلی ‎ترین اسناد تعهد‌آور برای سازمان و پیمانکاران مرتبط با سازمان، قرارداد می باشد، نیاز به ثبت اطلاعات قراردادها، امکان پیگیری موارد مرتبط، انجام کنترل‌های لازم در فرآیندهای جاری سازمان منطبق با قراردادها و در موارد لزوم اعلام هشدارهای لازم برای موعدهای مختلف ذکر شده در قرارداد مورد نیاز می باشد. سیستم مدیریت قراردادها برای انجام این مهم طراحی و به طور یکپارچه با فرآیندهای دیگر تولید شده است. و همچنین با توجه به مسائل حقوقی که ممکن است در مورد قراردادهای مختلف مطرح گردد که هر کدام نیازمند پیگیری‌های مختص خود باشد، امکان ثبت و پیگیری دعاوی له و علیه شرکت در این ماژول در نظر گرفته شده است.

 • امکان تعریف انواع قرارداد به تفکیك انواع دریافتنی و پرداختنی
 • امکان تعریف موضوعات مختلف برای قرارداد
 • امکان تعریف اطلاعات پیمانکاران و مشاورین و کارفرمایان و زمینه‌های همکاری هر کدام
 • امکان تعریف الگوی قرارداد برای قراردادهای مشابه جهت استانداردسازی تیپ قراردادها
 • امکان تعریف اضافات و کسورات برای قراردادها به صورت کلی و یا در بازه‌های زمانی مختلف
 • امکان تعریف قراردادهای مرتبط و تعیین نوع ارتباط
 • امکان ثبت انواع قراردادهای خرید، فروش، پیمانکاری، نظارت، مشاوره، پرسنلی و قراردادهای خاص که انواع آن توسط کاربر در سیستم تعریف میگردد
 • امکان تعیین وضعیت قرارداد در قالب گردش فرآیند
 • امکان تعریف فازهای متعدد و اقلام تحویلی هر فاز
 • امکان تعریف مدت انجام فاز و مبلغ هر قلم تحویلی به تفکیك فازهای قرارداد
 • امکان درج واحد ناظر و همچنین مشاور قرارداد
 • امکان درج دوره تضمین و امکان تنظیم هشدار برای اتمام دوره تضمین
 • امکان درج اضافات و کسورات قرارداد
 • امکان درج شرایت پرداخت به تفکیك هر فاز
 • امکان ثبت شرایط انتخاب پیمانکار قرارداد
 • امکان ثبت مکاتبات مرتبط با قرارداد
 • امکان ثبت الحاقیه برای قرارداد
 • امکان درج ضمانت نامه‌های مرتبط با قرارداد و تنظیم هشدارهای لازم برای ضمانت نامه‌ها
 • امکان درج صورت وضعیت‌های قرارداد و ارتباط صورت وضعیت با سیستم دریافت و پرداخت
 • امکان درج قراردادهای مرتبط با قرارداد جاری و تعیین نوع ارتباط این قرارداد با قراردادهای دیگر
 • امکان تعریف یك قرارداد از الگوی از پیش تعریف شده در سیستم
 • امکان تعریف گیرندگان هشدارهای متنوع قابل تنظیم بر روی هر قرارداد

به اندازه خودتان عاشق کسب و کارتان هستیم!

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و محصولات می توانید با تیم فروش برسام رایان در ارتباط باشید