یکی از مسائلی که مدیران صنایع در تصمیم‌گیری‌ها نیاز به آن را احساس می‌نمایند داشتن ابزاری توانمند برای ارزشیابی محصولات در هر بخش از تولید می باشد تا تصمیم‌گیری‌ها برپایه منطقی اقتصادی و کارشناسی صورت پذیرد. سیستم حسابداری بهای‌تمام‌شده وظیفه محاسبه بهای‌تمام‌شده محصوالت و خدمات را در موسسات تولیدی و خدماتی بر عهده دارد. علاوه بر این، پیش بینی اقلام بهای تمام شده و کنترل این اقلام و تجزیه و تحلیل آنها نیز در حوزه فعالیت این سیستم است. نرم افزار بهای تمام شده به عنوان بخشی از سیستم ERP، در راستای هدف یاد شده تولید گردیده است تا با دریافت اطلاعات از سیستم‌های مرتبط گره‌گشای مشکلات مدیران در این زمینه باشد. اين سيستم، متولی محاسبات بهای تمام شده محصول است که بر اساس مباني تعريف شده و عمليات واقعی و با کمترين دخالت کاربر به انجام می رسد و قادر است با اتكا به کنترل‌هاي داخلی سيستم و در دوره‌هاي محاسباتی يک ماهه، ضمن تجزيه بهاي تمام شده محصول در مراکز مختلف به تفكيك مواد، دستمزد (ثابت و متغير) و سربار (ثابت و متغير)، انحرافات از استاندارد را نيز  گزارش نمايد.

 
 • قابلیت تعریف چندین نسخه استاندارد و محاسبه بهای تمام شده و گزارش انحرافات با هر کدام از نسخه‌ها بصورت مجزا
 • قابلیت ارتباط با سیستم تولید و استفاده از روتین‌های تولید جهت پیاده‌سازی مدل ورود و خروج مواد و نیمه‌ساخته‌ها و محاسبه بهای تمام شده هر کدام از محصولات
 • قابلیت محاسبه بهای تمام شده خطوط continuous به صورت برگشت به عقب
 • قابلیت محاسبه بهای تمام شده استاندارد و استخراج نرخ جذب
 • قابلیت پیاده‌سازی ظرفیت بودجه شده و محاسبه انحرافات با توجه به ظرفیت بودجه شده
 • قابلیت ارسال بهای تمام شده محصولات از سیستم بهای تمام شده به سیستم انبار بصورت کاملا اتوماتیک جهت قیمت گذاری محصولات
 • قابلیت محاسبه ظرفیت جذب نشده (مواد – دستمزد – سربار)
 • قابلیت محاسبه محصولات مشترك و فرعی
 • قابلیت کنترل اطلاعات و خطایابی اطلاعات وارد از سایر سیستم ها
 • قابلیت محاسبه ضایعات عادی و غیر عادی در تولید
 • قابلیت محاسبه ضایعات قابل بازیافت
 • قابلیت قیاس قیمت تمام شده محصولات در بین نسخه‌های متفاوت
 • قابلیت فراخوانی اطلاعات بصورت اتوماتیک از سایر سیستم‌ها (حسابداری – انبار – تولید و زیر ساخت)
 • قابلیت کپی اطلاعات بین نسخ متفاوت
 • قابلیت تسهیم هزینه‌های دستمزد و سربار به صورت یک طرفه – دو طرفه – ریاضی
 • قابلیت تسهیم ثانویه هزینه‌های مراکز هزینه از سطح مراکز هزینه به مراکز فعالیت
 • قابلیت تعریف محرک‌های هزینه فرمول پذیر
 • قابلیت دریافت اطلاعات تولید تحویل بین مراکز از سیستم تولید
 • قابلیت کنترل مقدار ضایعات تولیدی و ضایعات تحویل شده به انبارهای ضایعات
 • قابلیت محاسبه بهای تمام شده برای بازه‌های مختلف تعریف شده در سال مالی
 • قابلیت گزارش‌دهی اطلاعات در سطح نسخه واقعی و استاندارد به تفکیك سال مالی و بازه‌های تعریف شده
 • قابلیت تحلیل انحرافات سربار بصورت 1و 2 انحرافی
 • قابلیت تحلیل انحرافات دستمزد بصورت 1 انحرافی
 • مرور بهای تمام شده بر حسب محصولات و خدمات به تفکیك دستمزد – مواد – سربار بر اساس نوع انحرافات، نسخه بودجه، بازه محاسبه بهای تمام شده و سال مالی

به اندازه خودتان عاشق کسب و کارتان هستیم!

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و محصولات می توانید با تیم فروش برسام رایان در ارتباط باشید