مدیریت و برنامه ریزی تولید

 

مهندسی محصول

سیستم مهندسی محصول به‌منظور ثبت اطلاعات مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اطلاعات مهندسی محصول بطور کلی شامل موارد زیر می باشد:

- فرایند تولید محصول (عملیا‌ت‌ها و توالی آن‌ها)  (OPC)
- لیست مواد مورد نیاز در هر عملیات تولیدی  (BOM)
- لیست منابع تولیدی مورد نیاز (BOR)
- پارامترهای کیفی حین تولید (QP)

سیستم مهندسی محصول، زیربنای سایر سیستم‌های حوزه تولید و بهای تمام شده می باشد، از این رو صحت و دقت ثبت اطلاعات در این سیستم از اهمیت بالایی برخوردار است. اولین گام در راه‌اندازی سیستم های تولید، تهیه مدل مفهومی فرایند تولید محصولات مختلف می باشد. مدل مفهومی شامل عملیات‌های سیستمی و غیر سیستمی تولید محصول، خطوط تولید، مراکز هزینه و همچنین شناسایی محصولات نیمه ساخته است.

 • تعریف عملیات های تولید
 • تعیین تقدم و تاخر عملیات ها
 • تعیین زمان انجام عملیات
 • تعیین ایستگاه کاری ( مرکز هزینه) و خط تولید
 • نمایش گرافیکی درخت محصول
 • ثبت تاریخچه تغییرات در درخت محصول
 • امکان ضمیمه کردن مدارک و مستندات فنی
 • امکان تعریف روشهای مختلف تولید برای یک محصولOPC
 • نگهداری تاریخچه تغييرات فرآيندهاي توليد محصول
 • امکان کپی ساختار یک محصول در محصولات دیگر ( بصورت کلی یا جزئی )
 • تعیین لیست مواد و نیمه ساخته های مورد نیاز برای تولید محصول
 • تعیین ضریب مصرف مواد
 • تعیین درصد ضایعات عادی مواد
 • نگهداری تاریخچه تغييرات
 • امکان استفاده از فرمول های متعدد برای مواد در هر عملیات
 • امکان استفاده از کالای جایگزین برای مواد و نیمه ساخته ها
 • تعیین ماشین آلات مورد نیاز برای هر مرحله از تولید
 • تعیین نیروی انسانی مورد نیاز برای هر مرحله از تولید
 • تعیین پارامترهای كيفي براي هر یک از عملیات تولید
 • تعیین مقادیر و تلرانس مجاز برای پارامترهای کمی
 • تعریف وضعیت های مختلف برای پارامتر های کیفی
 • تعیین تناوب نمونه گیری و تعداد نمونه
 • تعیین ابزار و روش اندازه گیری
 

برنامه ریزی تولید

در هر سازمان تولیدی، برنامه‌ریزی تولید قلب سازمان است. هماهنگی واحدهای مختلف از جمله فروش و تولید، تأمین منابع مورد نیاز تولید، برنامه‌ریزی و صدور دستور کار و… از مأموریت‌های واحد برنامه‌ریزی تولید بوده و اجرای درست و به‌موقع آن‌ها نیازمند وجود سیستم جامعی است که بتوان به‌وسیله آن بر اساس اطلاعات سازمان، برنامه‌ریزی کرد.

برنامه ریزی احتیاجات مواد : فرایند برنامه ریزی احتیاجات مواد به‌منظور پیش بینی ظرفیت‌های مواد با توجه به پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط واحد فروش/برنامه‌ریزی است. از این طریق می توان چشم انداز کلی نسبت به نیازسنجی مواد و موجودی انبارها و ظرفیت سنجی منابع تولیدی انجام داد. مراحل اصلی فرایند به شرح زیر است:

 • پیش بینی فروش که در آن اطلاعات محصول تولیدی، مقدار، دوره و اولویت مشخص می شود.
 • برنامه ریزی مواد ، که طی آن تحلیل اصلی در خصوص مدیریت موجودی ، نیازمواد اولیه و نیاز سنجی تولید نیمه ساخته انجام می شود.

برنامه ریزی ماشین آلات : سیستم برنامه ریزی ماشین آلات بمنظور برنامه ریزی و ظرفیت سنجی ماشین آلات طراحی شده است. برنامه ریزی ماشین الات بر اساس اطلاعات زمانسنجی، ظرفیت در دسترس تجهیزات، تعداد تجهیز موجود و اطلاعات تقویم کاری که در سیستم مهندسی محصول درج شده است.

تغذیه خطوط : سیستم تغذیه خطوط وظیفه مدیریت شارژ مواد به خطوط تولیدی و کنترل مصرف دقیق مواد دارد. با توجه به اهمیت کنترل مصرف مواد و ارتباط تنگاتنگ با سایر سیستم ها و فرایندها ، تبعات مالی و تاثیر آن در بهای تمام شده محصول، غالبا این فرایند مورد توجه سازمان ها خصوصا واحد مالی می باشد.

 • امکان برنامه ریزی بر اساس سفارش (MTO)
 • امکان برنامه ریزی بر اساس موجودی (MTS)
 • انجام برنامه ریزی سرانگشتی RCCP
 • تعریف بازه‌های زمانی دلخواه
 • ثبت MPS در هر بازه زمانی
 • اعمال تغییر در برنامه و نگهداری نسخه های MPS سازمان
 • تفکیك برنامه کلان به شیفت با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات
 • امکان برنامه ریزی در افق های زمانی بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت
 • امکان برنامه ریزی اقلام نیمه ساخته بصورت “مستقل از محصول نهایی”
 • امکان برنامه ریزی اقلام نیمه ساخته بصورت “همزمان با محصول نهایی”
 • امکان برنامه ریزی به تفکیک خطوط تولید و صدور دستور تولید برای هر ایستگاه کاری (مرکز هزینه)
 • امکان برنامه ریزی احتیاجات مواد (MRP)
 • امکان صدور خودکار درخواست مواد از انبار بر اساس اطلاعات BOM
 • امکان شارژ انبار پای کار بر اساس Lot Size مواد اولیه
 • تعیین کسری مواد با توجه به موجودی انبار، موجودی رزرو، موجودی در راه
 • کنترل انحرافات مصرف از استاندارد
 • پيش‌بيني زمان تحويل سفارشات به مشتري بر اساس ظرفیت آزاد منابع
 • تعیین میزان منابع(تجهیزات،ابزار و… ) مورد نیاز برای هر برنامه تولید
 • آنالیز ظرفیت منابع تولید (تجهیزات،ابزار و… ) و تعیین برنامه کاری هر منبع
 • زمان بندی تولید بر اساس ظرفیت آزاد منابع و توالی عملیات
 • امکان برنامه ریزی عملیات تولیدی برون سپاری شده

کنترل تولید

فرایند کنترل تولید، بازتاب عملکرد واقعی تولید است که ثبت و پایش اطلاعات آن اجتناب ناپذیر بوده و نیازمند دقت و صحت بالایی است. اهم اطلاعات تولید شامل موارد زیر می شود:

- مقدار محصول تولید شده
- مدت زمان تولید
- مواد و منابع مصرف شده در تولید
- ضایعات تولید
- توقفات تولید
- اطلاعات اپراتور تولید

با توجه به اینکه محاسبات بهای تمام شده بر مبنای این اطلاعات استوار است، دقت و صحت این اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 
 • ثبت اطلاعات تولید به تفکیک عملیات تولید
 • ثبت توقفات تولید و علت وقوع به تفکیک عملیات تولید
 • ثبت ضایعات غیر عادی تولید و علت وقع به تفکیک عملیات تولد
 • امكان ثبت اطلاعات اپراتور تولید و میزان کارکرد در هر عملیات
 • امکان پیاده سازی رویه های ردیابی و شناسایی محصول
 • مدیریت فرایند دوباره کاری
 • مدیریت فرایند دمونتاژ محصولات ضایع شده
 • مدیریت فرایند بازیافت ضایعات
 • امکان اتصال به دستگاه های PLC و یا بارکد خوان بمنظور دریافت اطلاعات تولید
 

کنترل کیفیت

پایش و اندازه‌گیری ویژگی‌های کیفی محصولات هر سازمانی از ابتدای ورود مواد و قطعات ورودی تا زمان خروج محصول از سازمان امری است اجتناب‌ناپذیر. موضوعی که در این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است ایجاد امکان استفاده‌های مختلف و مفید از سوابق گذشته جهت ایجاد راه‌های بهبود آینده میباشد؛ یک سیستم کنترل کیفیت کارآمد سازمان‌ها را در مسیر بهبود مستمر محصولات و کاهش محصولات نامنطبق یاری می‌نماید. فرایندهای کنترل کیفیت عموما به سه دسته تقسیم می شوند:

 • کنترل کیفیت اقلام ورودی
 • کنترل کیفیت حین تولید
 • کنترل کیفیت محصول نهائی
 • امکان تعریف انواع جداول استاندارد نمونه گیری
 • امکان تعریف جدول بصورت یك، دو یا چندین بار نمونه‌گیری
 • امکان تعریف پارامترهای کیفی
 • تعریف پارامترها بصورت جزئی، عمده و بحرانی
 • امکان تعریف گروه پارامتر کیفی
 • امکان تعریف چندین نسخه کیفی برای هر کالا
 • امکان فرمول نویسی برای پارامتر کیفی از روی چند پارامتر دیگر بطوری که حتی پارامترهای دیگر صرفا درج شوند و پارامتر فرموله شده در نتیجه آزمون شرکت کند.
 • امکان ورود اطلاعات نتیجه آزمون از فایل اکسل با استفاده از تعریف Mapping بین آنها
 • امکان پشتیبانی انواع روش‌های آزمون از قبیل نمونه گیری، بازرسی صد در صد و چشمی
 •  تعیین تعداد نمونه و میزان رد و قبول در نمونه‌گیری با استفاده از جدول کنترل کیفی
 • امکان تعریف چند آزمون برای یك درخواست کنترل کیفی
 • امکان ایجاد درخواست کنترل کیفیت از انبار دائم
 • امکان درخواست کنترل کیفیت بدون مرجع برای نمونه
 • تشخیص اتوماتیك نتیجه آزمون بر اساس نتایج وارده و مقایسه با پارامترهای کیفی
 • ایجاد حواله اتوماتیك برای کالاهای قبول شده جهت انتقال از انباره موقت به انباره دائم
 • انجام فرایند نمونه‌گیری مجدد، پذیرفته ارفاقی، پذیرفته چشمی
 • امکان انجام فرآیند جدایش، برای پارسل‌های ناپذیرفته در تایید نتیجه آزمون
 •  امکان انتخاب جایگزینی/عودت کالا به تامین‌کننده برای کالاهای رد شده در جدایش و ایجاد خودکار اسناد مربوطه
 • ایجاد اسناد مرتبط با توجه به نوع روش بازرسی برای مقادیر پذیرفته در جدایش
 • امکان ثبت نتایج کیفی به تفکیک سریال کالا
 • امکان ضمیمه کردن پارامترهای کیفی در سفارشات خرید

به اندازه خودتان عاشق کسب و کارتان هستیم!

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و محصولات می توانید با تیم فروش برسام رایان در ارتباط باشید