سیستم تشکیلات و چارت سازمانی

مدل‌سازی سازمان با توجه به دیدگاه یکپارچگی از اهمیت خاصی برخوردار است و وظیفه آن ایجاد بستر اجرایی در راستای استراتژی سازمان می‌باشد. مدل تشکیلات سازمان یکی از اجزای مهم مدلینگ سازمان به‌حساب می‌آید و درختواره آن از سطح سازمان Enterprise  شروع با سطح شرکت‌های زنجیره‌ای ادامه و با نودهای واحدهای سازمانی درختواره شکل گرفته تا اینکه سمت‌ها نودهای آخرین بوده و پستها را به آنها وصل می‌کنیم. بنابراین ساختار تشکیلاتی تا سطح شرایط احراز هر پست در این سیستم مدل می‌شود.

 
 • امکان تعریف شرکت‌های زنجیره‌ای با مشخصات کامل زیر سازمان (هولدینگ)
 • امکان تعریف واحدهای سازمانی
 • امکان تعریف سمت‌های سازمانی
 • امکان تعریف پست‌های سازمانی
 • امکان تعریف رسته، شغل و طبقه‌بندی مشاغل
 • امکان تعریف عناوین شغلی و ارتباط آنها با سمت‌های سازمانی
 • امکان ساخت مدل چارت سازمانی براساس واحدها، سمت‌ها و پست‌های تعریف شده
 • امکان اعمال تغییرات مورد نیاز بر روی چارت سازمانی و فعال کردن مدل جدید
 • امکان تعیین اطلاعات مرتبط با شرایط احراز سمت/پست‌ها براساس مدرك تحصیلی، مهارت، پیش نیاز آموزشی، سوابق و...
 • امکان تعیین حد بالا و پایین گروه شغلی هر سمت سازمانی
 • امکان تعریف شرح وظایف سمت/پست‌های سازمانی
 • امکان تعریف فرمول شرایط احراز هر پست/سمت
 • برآورد کمبود نیروی انسانی از طریق استخراج اطلاعات از بخش طراحی نمودار سازمانی
 • برآورد کمبود نیروی انسانی از آمار پرسنل رهائی از خدمت در دوره مورد نظر
 • شناسایی پست‌های آزاد
 • ذخیره نسخه‌های پیشین چارت سازمان
 • در دسترس بودن نسخه فعال
 • تعداد سمت و پست‎های هر واحد
 

سیستم جذب و استخدام

کاربرد سیستم جذب واستخدام، برآورد کمبود نیروی انسانی و اقدام جهت جذب و استخدام از طریق برقراری آزمون‌های استخدامی و ثبت اطلاعات اولیه پرسنلی می‌باشد. از ویژگی‌های سیستم جذب ایجاد یك بانک اطلاعاتی قوی از نیروی کار ارزشمند با مکانیزم‌های مهندسی و بهره‌گیری به موقع از آن می‌باشد. نقش این سیستم بسیار حائز اهمیت می‌باشد چرا که با به‌کارگیری مدلهای ارزیابی استخدامی امکان جذب پرسنل توانمند و مستعد در راستای اهداف سازمان میسر می گردد. کلیه مدل های آزمون در سیستم ارزیابی قابل تعریف می باشد. برای مثال بررسی و تحویل مدارکی نظیر سوء پیشینه، عدم اعتیاد، تعهد خدمت براحتی در یک مدل ارزیابی قابل تعریف می باشد.

 • تعریف انواع آزمون
 • تعریف مکان فیزیکی آزمون
 • تعریف مراحل گزینش و پیش نیازها
 • تعریف شرایط قبولی متقاضیان در هر آزمون (شرایط احراز)
 • برآورد کمبود نیروی انسانی از طریق استخراج اطلاعات از بخش طراحی نمودار سازمانی
 • برآورد کمبود نیروی انسانی از آمار پرسنل رها شده از خدمت در دوره مورد نظر
 • کارتابل درخواست‌های شغلی آماده بررسی
 • درخواست جذب عنوان شغلی با توجه به برآورد کمبود نیروی انسانی
 • ثبت مجوزهای استخدامی
 • مجوزهای موردی صادره جهت استخدام
 • ثبت اطلاعات آگهی استخدام
 • ثبت اطلاعات آگهی استخدام با توجه به مجوزهای ثبت شده استخدامی
 • ثبت اطلاعات فرم‌های درخواستی متقاضیان استخدام
 • ایجاد و اصلاح اطلاعات اولیه متقاضی
 • اطلاعات فردی و سازمانی
 • مدارك پرسنلی (اسکن مدارك / عکس / و انواع مستندات)
 • سوابق شغلی
 • سوابق تحصیلی
 • آموزش‌های حین خدمت
 • تخصص‌ها و مهارت‌ها
 • افراد تحت تکفل
 • اطلاعات ایثارگری
 • سوابق پرداخت بیمه
 • میزان آشنایی با زبان‌های خارجی
 • ثبت درخواست جذب اولیه برای متقاضی و ارسال به کارتابل کارشناس مربوطه جهت بررسی اولیه مدارك و رزومه کاری
 • بررسی اطلاعات شرایط احراز اولیه متقاضی توسط پست‌های تعیین شده و تایید آن‌ها
 • برنامه‌ریزی آزمون در سطوح مختلف ارزیابی (آزمون‌های مختلف، مصاحبه‌ها، تحقیق‌ها و دریافت مدارک)
 • ارسال به سیستم ارزیابی جهت ارزیابی متقاضی در ارتباط با الگوی برنامه ‎ریزی شده
 • ثبت و محاسبه نتایج آزمون
 • ارسال اطلاعات متقاضیان تایید صالحیت شده به کارتابل افراد واجد شرایط استخدام در پرسنلی واحکام
 • ردیابی اطلاعات افرادی که قبلا در خدمت سازمان بوده‌اند و یا اینکه در آزمون‌های قبلی شرکت کرده ‎اند
 • بهره‌گیری از گزارش‌های جامع
 • رویت و چاپ انواع گزارش‌های مورد نیاز
 • امکان تعریف شرایط استخراج اطلاعات متقاضیان به منظور تهیه گزارش‌ها

سیستم پرسنلی

مهمترين فرايند اداري در سازمان فرايند به روز رساني اطلاعات پرسنلي و صدور احكام مي‌باشد که در سيستم پرسنلي و احكام پوشش داده مي‌شود. از طرف ديگر قلب حوزه منابع انساني سيستم پرسنلي مي‌باشد چرا که به سيستم‌هاي ديگر خوراک اطلاعاتی داده و با احكام و حقوق و دستمزد نيز تعامل زيادي دارد. همچنين فرايندهايي نظير درخواست ارزيابي، بررسي نتايج ارزيابي، رسيدگي به درخواست‌هاي ترفيع، تنبيه، صحت سنجي و به‌روز رساني مدارک پرسنل و درخواست احكام مربوطه را به عهده دارد. از همين رو طبقه‌بندي صحيح اطلاعات پرسنلي و انعطاف پذيري در طراحي فرايند احكام نقش بسيار مهمي در پويايي اين سيستم دارد. از ويژگي‌هاي ديگر سيستم پرسنلي اين است که بخشي از اطلاعات پرسنل که در فرمول پارامترهاي احكام استفاده مي‌شوند و يا تاريخچه تغيرات آنها براي سازمان داراي ارزش است به محض اينكه اولين حكم پرسنل در سيستم به ثبت رسد در سيستم پرسنلي قابل اصلاح نبوده و از طريق سيستم احكام به روز مي‌شوند. در اين سيستم امكان تعريف و به روز رساني انواع جداول اطلاعاتی جهت بهره‌گيري از مكانيزم طرح طبقه‌بندي مشاغل وجود دارد. در اين سيستم با بهره‌گيري از امكانات زير ساخت امكان تعريف صدها مشخصه پرسنلي خاص سازمان وجود دارد.

 
 • امکان تعریف انواع استخدام
 • امکان تعریف انواع بیمه و درصد پرداخت
 • امکان تعریف انواع معافیت‌های مالیاتی
 • تعریف ساختار اطلاعاتی تکمیلی برای پرسنل
 • تعریف اطلاعات پایه مرتبط با طرح طبقه‌بندی مشاغل از جمله :
  • مدارك تحصیلی احراز شغل
  • جداول مبالغ پایه سنوات، حق پست، کسر از سابقه کار و مزد سنوات بابت کمبود تحصیلات با توجه به گروه‌های شغلی در هر سال
 • ثبت و نگهداری اطلاعات جامع پرسنل سازمان اعم از:
  • اطلاعات فردی و سازمانی
  • مدارك پرسنلی (اسکن مدارك / عکس / و انواع مستندات (
  • سوابق شغلی
  • سوابق تحصیلی
  • آموزش‌های حین خدمت
  • تخصص‌ها و مهارت‌ها
  • افراد تحت تکفل
  • اطلاعات ایثارگری
  • سوابق پرداخت بیمه
  • میزان آشنایی با زبان‌های خارجی
  • تشویق‌ها و تنبیه‌ها
 • ثبت عملیات فرایندی از جمله:
  • درخواست‌های ارزیابی
  • بررسی نتایج ارزیابی
  • تصمیم‌گیری جهت ثبت درخواست‌های آموزش
  • بررسی و ثبت اسناد تشویق، تنبیه در پرونده پرسنلی
  • بررسی و ثبت درخواست احکام مربوطه نظیر جابجایی، ترفیع، تنبیه
  • تفکیك پرسنل فعال و غیر فعال در کارتابل‌های مجزا
  • پوشش انواع بیمه و مالیات و شناسایی شعب مربوطه
  • طبقه بندی، اسکن و اتصال تصاویر انواع مدارك پرسنلی در پوشه الکترونیکی پرسنل
 

سیستم احکام

سیستم احکام به عنوان بخشی از سیستم ERP ، وظیفه ثبت و صدور احکام پرسنلی و حقوقی سازمان را به عهده دارد. برخی از فرایندهای صدور احکام از زیر سیستم‌های دیگر درخواست شده و پس از بررسی درخواست در سیستم احکام، درصورت تایید منجر به صدور حکم می‌گردد. برخی از احکام گروهی نیز بطور ماهانه اجرا شده و پرسنلی که واجد شرایط فوق هستند برای آن‌ها احکام مربوطه محاسبه شده و در صورت تایید، احکام صادر می شوند. از دیگر قابلیت‌های این سیستم صدور درخواست معوقه حکمی بصورت اتوماتیک در کارتابل معوقه می‌باشد. در این سیستم انواع حکم تعریف و قالب رفتاری آن‌ها مدل می‌شوند بنابراین ساختار احکام بطور کامل قابل تعریف و منطبق‌سازی است. از قابلیت‌های مهم دیگر پشتیبانی از صدور احکام طبقه‌بندی مشاغل می باشد.

 • تعریف انواع حکم در قالب‌های موقت، دائم، انفصال و اطلاعات(برای مثال انواع حکم انتصاب، انتقال، تغییر )
 • وضعیت تحصیلی، تغییر افراد تحت تکفل، تشویق، تنبیه، تغییر گروه شغلی، تغییر رتبه، تغیر درجه شعب، سنوات خدمت، جابه جایی، ایثارگری، انواع تخلف و...
 • تعریف پارامترهای حکمی و فرمول اعمال آنها از طریق پنجره جعبه ابزار فرمول نویسی
 • تعیین ارتباط هر نوع حکم با اطلاعات پرسنلی و پارامترهای حکمی مربوطه جهت اعمال هوشمندی سیستم در زمان ثبت حکم (جلوگیری از خطای کاربری، پیاده‌سازی مدل امنیتی در سطح نوع حکم، پشتیبانی از احکام معوقه پیچیده)
 • تعریف مکانیزمهای ثبت احکام گروهی (تعیین فرمول و قالب پرسنل واجد شرایط هر نوع حکم گروهی)
 • تعیین فرمول برای مشخصه‌های پرسنلی
 • امکان تعریف مشخصه‌های سفارشی برای دریافت مقادیر ثابت خاص
 • تعریف جداول حقوقی بر اساس شیئ مورد نظر
 • ثبت و صدور احکام پرسنلی، حقوقی و اطلاعاتی
 • ثبت احکام طبقه‌بندی مشاغل
 • صدور احکام گروهی اتوماتیك
 • ثبت اتوماتیک معوقه‌های حکمی در کارتابل معوقه
 • شناسایی گروه‌های شغلی، مزد گروه و نرخ پایه

سیستم حقوق و دستمزد

از آنجا که محاسبات حقوق و دستمزد پرسنل به دلیل تنوع شیوه‌های محاسبه و تعداد عوامل تاثیر گذار از حساسیت خاصی برخوردار است نرم‌افزار حقوق و دستمزد به عنوان بخشی از سیستم ERP  به گونه‌ای طراحی شده است که ‌می‌تواند تنوع قوانین جاری در محاسبات حقوق و دستمزد را به خوبی پوشش دهد. از طرفی سیستم حقوق دارای پنج ویژگی مهم می‌باشد که باعث شده عملکرد این سیستم بسیار انعطاف پذیر و جامع باشد:

   -  طراحي خاص سيستم حقوق که باعث شده بدون کوچك ترين تغيير در سيستم يک زير سيستم را به آن معرفي کرده تا اطلاعات مورد نياز را دريافت و در محاسبه حقوق اعمال نمايد.

   -  انعطاف پذيري بسيار بالای سيستم تا حدی که در زمان راه‌اندازی کليه معماري ساختار حقوقي سازمان قابل تعريف می‌باشد.

   -  ابزار مدل‌سازی قوی که به راحتی می‌توان روش‌های حقوقی پیچیده را پیاده‌سازی نمود مثل زیر سیستم‌های حق ماموریت، فوق العاده‌های ویژه، تامین آتیه، حق التدریس و...

   -  تمرکز طراحی سیستم حقوق بر روی فرایند محاسبه حقوق و معوقه و امکان توزیع عملیات به زیر سیستم‌های اطلاع دهنده.

   -  ساخت انواع قالب‌های خروجی با بهره‌گیری از امکانات زیرساخت مثل دیسکت‌های بیمه، مالیات و بانك

 
 • تعریف پارامترهای کارکردی، محاسباتی وحکمی (کلیه پارامترها بر اساس مدل سازمان شناسایی و تعریف می‌گردند)
 • تعریف انواع پارامترهای مستمر و یا موردی
 • تعریف جداول حقوقی بر اساس شیئ مورد نظر
 • تعریف فرمول‌های پارامترهای حقوقی در سطح روش‌های حقوقی از طریق جعبه ابزار فرمول نویسی
 • تعریف مدل‌های حقوقی
 • تخصیص روش‌ها به مدل مربوطه
 • تعریف مدل حقوقی پرسنل (روش محاسبه پارامترها برای هر پرسنل)
 • تعریف انواع اسناد موردی از قبیل مساعده,هزینه‌های درمانی، پاداش، حق التدریس و...
 • معرفی زیر سیستم جدید به سیستم حقوق از طریق پارامترهای حقوقی مثل وام پرسنل، پاداش، رفاه و بهداشت و درمان
 • ثبت اسناد موردی حقوقی
 • ثبت اسناد موردی مستمر حقوقی (کمك هزینه شیر)
 • کنترل کارتابل معوقه‌های حکمی و کارکردی و روش محاسبه (فرمولی) همچنین محاسبه معوقه اتوماتیك و لغو محاسبه معوقه
 • انجام محاسبات حقوق در هر بازه
 • بررسی و کنترل محاسبات از طریق گزارش‌های لیست گسترده، لیست اشکالات بعد از محاسبه
 • صدور فیش حقوقی
 • پوشش انواع بیمه، مالیات و بیمه تکمیلی
 • تهیه لیست‌های قانونی و دیسك بیمه، مالیات و بانك
 • محاسبه و پرداخت عیدی بصورت علی الحساب و قطعی
 • تهیه لیست و دیسك پرداخت توسط انواع بانك‌ها (مساعده، حقوق، عیدی)
 • صدور خودکار سند هزینه حقوق، عیدی، مساعده با برگشت زدن سند یا اصلاح و صدور سند مجدد
 • امکان ردیابی معوقه

به اندازه خودتان عاشق کسب و کارتان هستیم!

برای اطلاعات بیشتر در مورد خدمات و محصولات می توانید با تیم فروش برسام رایان در ارتباط باشید