بخشی از تجارب ما

با خیالی راحت کسب و کار خود را بصورت کاملا یکپارچه مدیریت کنید...

بخشی از تجارب تیم متخصص و موسس شرکت عبارتند از :

 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت آرمان گهر سیرجان (معدن سنگ آهن)
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت رنگین زره (صنعت رنگ)
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت البرز شیمی آسیا
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت نوین گدازه
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در هلدینگ سازیبا
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت ارشیا اورنگ
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت دیرگداز های آتور
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت کاشی تبریز
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت آریا شیمی
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت عمران کلوت
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت بدرسان
 • مدیریت پروژه استقرار ERP در شرکت پارس پلاست
 • مدیریت پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در شرکت کاشی سینا
 • مدیریت پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در شرکت ایمن شیشه سپهر
 • مدیریت پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در شرکت تهران دلتا
 • مدیریت پروژه استقرار سیستم خدمات پس از فروش در شرکت هایسنس
 • مدیریت پروژه استقرار سیستم خدمات پس از فروش در شرکت هژیر صنعت
 • مشاور پروژه استقرار سیستم تعمیرات و نگهداری (CMMS) در هلدینگ گلرنگ